kamuoyu araştırmaları

Konu siyaset ve insan olduğunda, ilk bakışta çok çeşitli yöntemler gerektirmiyor gibi görünen siyasi araştırmalar aslında, en az Pazar Araştırmaları kadar çeşitlilik ve farklılığa sahip özgül yöntemlerin kullanılmasına ihtiyaç göstermektedir.
Sonar, siyasi gündemi oluşturan konularda, toplumun görüşlerinin saptandığı kamuoyu araştırmaları gerçekleştirmektedir.
''Bugün seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?''
bulgusu yer alan araştırmalarımız, kantitatif araştırma tekniklerinden
''yüz yüze anket yöntemi'' kullanılmaktadır.

Çalışmalar, farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik gruba mensup kişilerden, yaş, cinsiyet ve ilçe/belde kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş vatandaşlar ile görüşerek gerçekleşir.

Doğru Karar ve Doğru Sonuç 100%

yerel yönetim araştırmaları

Yerel yönetimlerde karar mekanizmalarını etkileyen belirli faktörler vardır. Belediye Meclisi, siyasi unsurlar, bürokratik unsurlar, konuya doğrudan taraf olanlar ve bölgede yaşayan insanlar söz konusu faktörleri oluşturmaktadır.

Karar anında bu faktörlerin görüşlerinin sağlıklı ve tam olarak alınması büyük önem taşımakta ve alınamadığı takdirde karar merci açısından ciddi risklerin yaşanması mümkün olabilmektedir.

İlk dört faktörü oluşturan grupların görüşlerini belirtmeleri sistem içerisinde fiilen mümkündür. En son faktörü oluşturan bölge insanlarının görüşlerinin alınması ancak düzenli araştırmalar yapılarak sağlanabilir.

Seçmen niteliğine de sahip bölge insanlarının görüşlerinin alınması, karar mekanizmasının sağlıklı işleyişine verdiği destek kadar demokrasinin işlerliği açısından da çok önemlidir.

Son 32 yıldır 578 üzerinde belediye için çeşitli ”hizmet ve beklentiler” araştırmaları yapan Sonar, bu konudaki liderliğini kendini yenileyerek sürdürmektedir.

KANTİTATİF ARAŞTIRMALAR

Soru formları yardımı ile istatistik yöntemlere göre anlamlı sonuçlar sağlayacak büyüklükte örneklerle görüşerek yapılan araştırmalardır.

Kantitatif araştırmalar, araştırma sektöründe en yoğun kullanılan veri toplama tekniğidir. Araştırma projesinin amacı gereği sayısal veriye ulaşma gerekliliği olduğunda kullanılır. Kendi içerisinde oldukça farklı yöntemlere yer verir.

Sonar Araştırma tarafından uygulanan kantitatif araştırma yöntemleri :Yüz yüze görüşme, telefonla görüşme, internet üzerinden görüşme, bilgisayar destekli telefon görüşmeleri (CATI), ve bilgisayar destekli kişisel görüşmeler (CAPI)

KALİTATİF ARAŞTIRMALAR

Kalitatif araştırma sonuçları istatiksel bir değer taşımaz ve bu sonuçlara dayanarak söz konusu araştırma kitlesi için genelleme yapılamaz.

Sonar Araştırma tarafından sunulan kalitatif veri toplama teknikleri :Grup tartışmaları, derinlemesine görüşme, çocuk grupları, ikili görüşmeler, ev ziyaretleri

pazar araştırmaları

Karar aşamasında, kişisel tahminler, deneyime ve üstün akla dayalı olsalar da artık kanıtlanmıştır ki, daima risk taşırlar.

Konuya ilişkin olarak, uzmanlarınca gerçekleştirilmiş pazar araştırmaları, riski azaltır ve çoğu kez yok edebilir.

Teşebbüsün ve işletmenin her aşamasında bu risk ve riskten kaynaklanan kaygılar vardır. Her kaygı farklı bir araştırma konusu olabilir.

Özel Sektör Projesi
0
Özel Sektör - Kantitatif Araştırmalar
0
Özel Sektör - Kalitatif Araştırmalar
0

REFERANSLAR - ÖZEL SEKTÖR

SIEMENS

Toplam kalite yönetimi & personel motivasyonu, satış noktaları araştırmaları (kantitatif araştırmalar) ve pazar payı araştırması (kantitatif araştırmalar)

JACOBS

Pazar payı araştırması (kantitatif araştırmalar), ürün testi (kantitatif araştırmalar), focus grup araştırmaları (kalitatif araştırmalar) ve satış noktaları (kantitatif araştırmalar)

DU PONT DE NEMOURS INTERNATIONAL S.A.

Freon gazı pazar payı araştırması (kalitatif araştırmalar) ve endüstriyel gazlar araştırması (kantitatif araştırmalar)

COATS TÜRKİYE A.Ş.

Direkt ve endirekt perakendeciler imaj araştırması (kalitatif araştırmalar), toptancılar imaj ve beklentiler araştırması (kalitatif araştırmalar) ve tüketici eğilimleri ve beklentiler araştırmaları(kantitatif araştırmalar)

İZFAŞ A.Ş. İZMİR
FUARCLIK İŞLT.

Kurum imaj araştırması (kantitatif araştırmalar), ziyaretçi beğeni ve beklenti araştırması (kantitatif araştırmalar) ve fuar katılımcılar araştırmalar (kalitati araştırmalar)

JETRO - JAPONYA DIŞ TİCARET TEŞKİLATI

Türkiye makine endüstri sanayi araştırması (kalitatif araştırmalar), Türkmenistan makine endüstri sanayisi araştırması (kalitatif araştırma) ve Kırgızistan makine endüstri sanayisi araştırması (kalitatif araştırmalar)

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

İmaj ve beklentiler araştırmaları (kantitatif araştırmalar)

BANVİT A.Ş.

Pazar payı araştırması (kantitatif + kalitatif araştırmalar), ürün testi (kantitatif araştırmalar), focus grup araştırmaları (kalitatif araştırmalar) ve satış noktaları araştırması (kantitatif + kalitatif araştırmalar)

VESTEL DAYANIKLI TÜKETİM EŞYALARI SANAYİ A.Ş.

Omnibüs araştırması (kantitatif araştırmalar)

HAYAT GIDA A.Ş.

Omnibüs araştırması (kantitatif araştırmalar)

ATAKÖY MARİNA

Omnibüs araştırması (kantitatif araştırmalar)

İPRAGAZ AŞ.

Bayi anketleri (kantitatif araştırmalar) ve abone hizmet değerlendirmesi araştırmaları (kantitatif araştırmalar)

SEIKO CORP.

Pazar payı araştırması (kantitatif + kalitatif araştırmalar), ürün testi (kantitatif araştırmalar), focus grup araştırmaları (kalitatif araştırmalar), satış noktaları araştırması (kantitatif + kalitatif araştırmalar), bayi hizmet ve beklentiler araştırması ve bayi toplantısı organizasyonu

RANK-XEROX

Pazar payı araştırması (kantitatif araştırmalar) ve organizasyon & planlama programları (program)

PROCTER & GAMBLE

Pazar payı araştırması (kantitatif araştırmalar), ürün testi (kantitatif + kalitatif araştırmalar) ve focus grup araştırmaları (kalitatif araştırmalar)

ENDER ÇİKOLATA VE ŞEKERLEME KOLL. ŞTİ.

Pazar payı araştırması (kantitatif araştırmalar), ürün testi (kantitatif araştırmalar) ve satış noktaları araştırması (kantitatif + kalitatif araştırmalar)

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

''1923'ten 2000'e'' 77 yıllık analiz (kantitatif araştırmalar)

NOBEL İLAÇ SAN.

Pazar payı araştırması (kantitatif araştırmalar), ürün testi (kantitatif araştırmalar) ve focus grup araştırmaları (kalitatif araştırmalar)

ISICAM

Omnibüs araştırması (kantitatif araştırmalar)

BEKO ELEKTRONİK SANAYİ A.Ş.

Omnibüs araştırması (kantitatif araştırmalar)

BEYMEN

Omnibüs araştırması (kantitatif araştırmalar)

HALK SİGORTA

Omnibüs araştırması (kantitatif araştırmalar)

Sonar Araştırma Şirketi'nin daha önce çalışmış olduğu kuruluşlardan bazıları yukarıdaki gibidir. Sonar, özel sektör için bir takım araştırma hizmetlerine halihazırda devam etmektedir.