Sonar Araştırma, 1988 yılında Hakan Bayrakçı tarafından kurulmuştur. Sonar, 2003 yılında kabul edilen, Pazarlama ve Kamuoyu Araştırmacıları Derneği Onur Sözleşmesi’ni imzalayan ilk şirketlerdendir. Halen Hakan Bayrakçı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Sonar Araştırma Şirketi, birçok önemli liderin profesyonel olarak danışmanlığını yapmıştır. Ayrıca, çeşitli ülkelerin büyükelçiliklerine profesyonel olarak araştırmalar da yapan Sonar şirketi adına Hakan Bayrakçı, kamu ve özel sektör kuruluşları için çeşitli araştırmalar gerçekleştirmiştir. Sonar’ın kamuoyu ile paylaştığı araştırma sonuçları, 33 yıldır birçok yerli ve yabancı basın-yayın kuruluşunda yer almakta ve takip edilmektedir.

Türkiye’nin 90’lı yıllarda tanıştığı kamuoyu araştırma sektörü ile ilgili henüz 30 yaşında olan Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, 1990 tarihinde ve TRT 1 ekranlarında araştırma sektörünü tanıtmıştır. İzleyeceğiniz bu röportaj, Türkiye’nin ilk araştırma şirketlerinden Sonar Araştırma şirketi başkanı Hakan Bayrakçı’nın da ilk televizyon yayınıdır.

NEDEN SONAR?

Çünkü hedef kitlenizin eğilim ve tercihlerini bilmek, karar aşamasında pek çok fikir arasından sizin için en doğrusunu belirlemenizi sağlar. Ve Sonar hedef kitlenizin nabzını en doğru şekilde tutar.

Çünkü hedef kitlenizin tercihlerini ve eğilimlerini belirlerken, en doğru sonuçları verecek örnek kitleyi saptamak önemlidir. Ve Sonar örnek kitleyi en doğru şekilde belirler.

Çünkü ihtiyaç duyulan bilgi, değerli ve özgündür. Ve Sonar bu bilginin elde edilmesi için özgün çalışma yöntemini duyarlılıkla belirler ve uygular.

Çünkü ilerleyen zaman içerisinde değişen koşullar, yöntemsel yenilenmeleri gerektirir. Ve Sonar kendisini devamlı yenileyerek zamana uyum sağlar.

Çünkü ihtiyacınız olan bilgilerin size, en açık ve net verilerle ulaşması gerekir.Ve Sonar ” kademeli bakışa ” sahip raporları ile ihtiyacınız olan her bilgiyi size ulaştırır.

Çünkü el işçiliği titizliğinde çalışmalarını gerçekleştirerek, ihtiyacınız olan özel bilgiyi, geliştirdiği özgün yöntemler ile elde eder. Ve Sonar daima size ulaştırdığı bilgilerin, tespitlerin ve öngörülerin arkasında durmayı bilir.

ARAŞTIRMA ALANLARIMIZ

Reklam/Paket Testleri, Tarım, Otomotiv, B2B, Çocuk Araştırmaları, Tüketim Malları Pazarlama, Müşteri Memnuniyeti, Medya Araştırmaları, Personel Araştırmaları, Ürün Testleri, Tarcking/Marka İmajı, Perakende Satış Araştırmaları, Eğitsel Servisler Veri İşleme, Finansal / Kurum İmajı, Yiyecek/İçecek, Endüstriyel Araştırmalar, Uluslararası Araştırmalar, İnternet, Pazarlama Modeli Araştırmaları, Segmentasyon/Tipoloji, Sağlık/İlaç Araştırmaları, Fiyatlandırma/Promosyon Araştırmaları, Sosyal/Kamuoyu Araştırmaları, Seyahat/Turizm Araştırmaları, Veritabanı (database) hazırlama, İmaj ve Kurumsal İletişim Araştırmaları

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİMİZ

Yüz yüze (Rastgele örnekleme), Yüz yüze (kota örnekleme), Yüz yüze (adresli), Gözlem, İnternet, Mektup ile, Gölge Müşteri, B2B Görüşmeler, Grup tartışmaları, Derinlemesine Görüşme, Masa Başı Çalışmalar

KAMUOYU ARAŞTIRMALARI

Konu siyaset ve insan olduğunda, ilk bakışta çok çeşitli yöntemler gerektirmiyor gibi görünen siyasi araştırmalar aslında, en az Pazar Araştırmaları kadar çeşitlilik ve farklılığa sahip özgül yöntemlerin kullanılmasına ihtiyaç göstermektedir. Sonar, siyasi gündemi oluşturan konularda, toplumun görüşlerinin saptandığı kamuoyu araştırmaları gerçekleştirmektedir. ”Bugün seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” bulgusu yer alan araştırmalarımız, kantitatif araştırma tekniklerinden ”yüz yüze anket yöntemi” kullanılmaktadır Çalışmalar, farklı sos

yo-ekonomik ve sosyo-demografik gruba mensup kişilerden, yaş, cinsiyet ve ilçe/belde kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş vatandaşlar ile görüşerek gerçekleşir.

YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMALARI

Yerel yönetimlerde karar mekanizmalarını etkileyen belirli faktörler vardır. Belediye Meclisi, siyasi unsurlar, bürokratik unsurlar, konuya doğrudan taraf olanlar ve bölgede yaşayan insanlar söz konusu faktörleri oluşturmaktadır. Karar anında bu faktörlerin görüşlerinin sağlıklı ve tam olarak alınması büyük önem taşımakta ve alınamadığı takdirde karar merci açısından ciddi risklerin yaşanması mümkün olabilmektedir. İlk dört faktörü oluşturan grupların görüşlerini belirtmeleri sistem içerisinde fiilen mümkündür. En son faktörü oluşturan bölge insanlarının görüşlerinin alınması ancak düzenli araştırmalar yapılarak sağlanabilir. Seçmen niteliğine de sahip bölge insanlarının görüşlerinin alınması, karar mekanizmasının sağlıklı işleyişine verdiği destek kadar demokrasinin işlerliği açısından da çok önemlidir. Son 36 yıldır 900’ün üzerinde belediye için çeşitli ”hizmet ve beklentiler” araştırmaları yapan Sonar, bu konudaki liderliğini kendini yenileyerek sürdürmektedir.

PAZAR ARAŞTIRMALARI

Pazar araştırmaları karar aşamasında, kişisel tahminler, deneyime ve üstün akla dayalı olsalar da artık kanıtlanmıştır ki, daima risk taşırlar. Konuya ilişkin olarak, uzmanlarınca gerçekleştirilmiş pazar araştırmaları, riski azaltır ve çoğu kez yok edebilir. Teşebbüsün ve işletmenin her aşamasında bu risk ve riskten kaynaklanan kaygılar vardır. Her kaygı farklı bir araştırma konusu olabilir.